Thông tin văn bản

Số ký hiệu
270/UBND-KTTH
Ngày ban hành
19/01/2023
Người ký
Võ Phiên
Trích yếu
Về việc xây dựng định mức kinh tế - kỹ thuật, định mức chi phí (nếu có) làm cơ sở ban hành đơn giá, giá dịch vụ sự nghiệp công sử dụng ngân sách Nhà nước đối với danh mục đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức
Cơ quan ban hành
Ủy ban nhân dân tỉnh
Phân loại
Công văn
Lĩnh vực văn bản
Kinh tế - Tổng hợp
Văn bản khác