Thông tin văn bản

Số ký hiệu
1825/QĐ-UBND
Ngày ban hành
29/11/2019
Người ký
Trần Ngọc Căng
Trích yếu
Về việc phê duyệt Dự án hỗ trợ máy móc, thiết bị sản xuất rượu nếp ngự Sa Huỳnh ở Hợp tác xã Nông nghiệp xã Phổ Châu, thuộc Dự án phát triển ngành nghề nông thôn năm 2019
Cơ quan ban hành
Ủy ban nhân dân tỉnh
Phân loại
Quyết định Chủ tịch
Lĩnh vực văn bản
Nông nghiệp - Tài nguyên
Tập tin đính kèm
Văn bản khác