Thông tin văn bản

Số ký hiệu
6518/UBND-KGVX
Ngày ban hành
28/11/2019
Người ký
Trương Minh Sang
Trích yếu
V/v tham mưu triển khai thí điểm dịch vụ đô thị thông minh
Cơ quan ban hành
Ủy ban nhân dân tỉnh
Phân loại
Công văn
Lĩnh vực văn bản
Khoa giáo - Văn xã
Tập tin đính kèm
Văn bản khác