Thông tin văn bản

Số ký hiệu
6516/UBND-TH
Ngày ban hành
28/11/2019
Người ký
Trần Ngọc Căng
Trích yếu
V/v phân khai dự phòng vốn đối ứng các dự án sử dụng vốn ODA và vốn vay ưu đãi nước ngoài năm 2019
Cơ quan ban hành
Ủy ban nhân dân tỉnh
Phân loại
Công văn
Lĩnh vực văn bản
Tổng hợp
Tập tin đính kèm
Văn bản khác