Thông tin văn bản

Số ký hiệu
6513/UBND-CNXD
Ngày ban hành
28/11/2019
Người ký
Trần Ngọc Căng
Trích yếu
V/v thực hiện nội dung Kết luận số 1242-KL/TU của Ban Thường vụ Tỉnh ủy
Cơ quan ban hành
Ủy ban nhân dân tỉnh
Phân loại
Công văn
Lĩnh vực văn bản
Công nghiệp - Xây dựng
Tập tin đính kèm
Văn bản khác