Thông tin văn bản

Số ký hiệu
126/QĐ-VP
Ngày ban hành
31/10/2019
Người ký
Nguyễn Minh Đạo
Trích yếu
Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn các phòng, ban, đơn vị trực thuộc Văn phòng UBND tỉnh
Cơ quan ban hành
Văn phòng UBND tỉnh
Phân loại
Quyết định Chánh Văn phòng
Lĩnh vực văn bản
Hành chính - Tổ chức
Văn bản khác