Thông tin văn bản

Số ký hiệu
5996/UBND-KT
Ngày ban hành
31/10/2019
Người ký
Lê Quốc Đạt
Trích yếu
V/v tham gia ý kiến dự thảo Thông tư sửa đổi, bổ sung một số Thông tư quy định báo cáo định kỳ thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Công Thương
Cơ quan ban hành
Ủy ban nhân dân tỉnh
Phân loại
Công văn
Lĩnh vực văn bản
Kinh tế
Văn bản khác