Thông tin văn bản

Số ký hiệu
6003/UBND-KT
Ngày ban hành
31/10/2019
Người ký
Võ Phiên
Trích yếu
V/v tập trung đôn đốc, đẩy nhanh tiến độ cổ phần hóa các đơn vị sự nghiệp công lập
Cơ quan ban hành
Ủy ban nhân dân tỉnh
Phân loại
Công văn
Lĩnh vực văn bản
Kinh tế
Tập tin đính kèm
Văn bản khác