Thông tin văn bản

Số ký hiệu
214/BC-UBND
Ngày ban hành
14/10/2019
Người ký
Trần Ngọc Căng
Trích yếu
Tình hình thực hiện Nghị quyết số 27/NQ-CP ngày 21/02/2017 của Chính phủ
Cơ quan ban hành
Ủy ban nhân dân tỉnh
Phân loại
Báo cáo
Lĩnh vực văn bản
Tổng hợp
Tập tin đính kèm
Văn bản khác