Thông tin văn bản

Số ký hiệu
5988/UBND-KT
Ngày ban hành
31/10/2019
Người ký
Võ Phiên
Trích yếu
V/v xây dựng Nghị quyết điều chỉnh Nghị quyết số 01/2017/NQ-HĐND ngày 30/3/2017 của HĐND tỉnh
Cơ quan ban hành
Ủy ban nhân dân tỉnh
Phân loại
Công văn
Lĩnh vực văn bản
Kinh tế
Tập tin đính kèm
Văn bản khác