Thông tin văn bản

Số ký hiệu
5986/UBND-KT
Ngày ban hành
31/10/2019
Người ký
Võ Phiên
Trích yếu
V/v rà soát, tổng hợp báo cáo danh sách các văn bản QPPL liên quan đến lĩnh vực QLNN của Bộ Tài chính
Cơ quan ban hành
Ủy ban nhân dân tỉnh
Phân loại
Công văn
Lĩnh vực văn bản
Kinh tế
Tập tin đính kèm
Văn bản khác