Thông tin văn bản

Số ký hiệu
1548/QĐ-UBND
Ngày ban hành
22/10/2019
Người ký
Nguyễn Tăng Bính
Trích yếu
Về việc phê duyệt Kế hoạch giao rừng gắn với giao đất và cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất lâm nghiệp huyện Minh Long, giai đoạn 2019-2020
Cơ quan ban hành
Ủy ban nhân dân tỉnh
Phân loại
Quyết định Chủ tịch
Lĩnh vực văn bản
Nông nghiệp - Tài nguyên
Tập tin đính kèm
Văn bản khác