Thông tin văn bản

Số ký hiệu
5758/UBND-TH
Ngày ban hành
21/10/2019
Người ký
Trần Ngọc Căng
Trích yếu
V/v đăng ký nội dung trình HĐND tỉnh tại kỳ họp thứ 16, HĐND tỉnh khóa XII (kỳ họp bất thường)
Cơ quan ban hành
Ủy ban nhân dân tỉnh
Phân loại
Công văn
Lĩnh vực văn bản
Tổng hợp
Tập tin đính kèm
Văn bản khác