Thông tin văn bản

Số ký hiệu
5751/UBND-KGVX
Ngày ban hành
21/10/2019
Người ký
Trương Minh Sang
Trích yếu
V/v viết bài tham luận tại Hội thảo Phát triển nguồn nhân lực và lao động cho cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ tư
Cơ quan ban hành
Ủy ban nhân dân tỉnh
Phân loại
Công văn
Lĩnh vực văn bản
Khoa giáo - Văn xã
Văn bản khác