Thông tin văn bản

Số ký hiệu
1540/QĐ-UBND
Ngày ban hành
21/10/2019
Người ký
Trần Ngọc Căng
Trích yếu
Về việc kiện toàn Hội đồng quản lý Quỹ Hỗ trợ Sáng tạo kỹ thuật Quảng Ngãi
Cơ quan ban hành
Ủy ban nhân dân tỉnh
Phân loại
Quyết định Chủ tịch
Lĩnh vực văn bản
Nội chính
Tập tin đính kèm
Văn bản khác