Thông tin văn bản

Số ký hiệu
1543/QĐ-UBND
Ngày ban hành
21/10/2019
Người ký
Trần Ngọc Căng
Trích yếu
Về việc điều chỉnh, bổ sung thiết bị và dự toán dự án Hệ thống điều khiển phát sóng, lưu trữ và thiết bị sản xuất chương trình truyền hình tại trung tâm theo chuẩn HD
Cơ quan ban hành
Ủy ban nhân dân tỉnh
Phân loại
Quyết định Chủ tịch
Lĩnh vực văn bản
Khoa giáo - Văn xã
Tập tin đính kèm
Văn bản khác