Thông tin văn bản

Số ký hiệu
1536/QĐ-UBND
Ngày ban hành
21/10/2019
Người ký
Trần Ngọc Căng
Trích yếu
Về việc phê duyệt Kế hoạch lựa chọn nhà thầu Báo cáo kinh tế - kỹ thuật đầu tư xây dựng công trình Tôn tạo, nâng cấp Mộ cụ Huỳnh Thúc Kháng
Cơ quan ban hành
Ủy ban nhân dân tỉnh
Phân loại
Quyết định Chủ tịch
Lĩnh vực văn bản
Khoa giáo - Văn xã
Tập tin đính kèm
Văn bản khác