Thông tin văn bản

Số ký hiệu
5736/UBND-NNTN
Ngày ban hành
18/10/2019
Người ký
Trần Ngọc Căng
Trích yếu
V/v khẩn trương có ý kiến về nhu cầu nguồn vốn, lộ trình để thực hiện chính sách hỗ trợ phát triển thủy lợi nhỏ, thủy lợi nội đồng và tưới tiên tiến, tiết kiệm nước trên địa bàn tỉnh
Cơ quan ban hành
Ủy ban nhân dân tỉnh
Phân loại
Công văn
Lĩnh vực văn bản
Nông nghiệp - Tài nguyên
Tập tin đính kèm
Văn bản khác