Thông tin văn bản

Số ký hiệu
116/TTr-UBND
Ngày ban hành
11/10/2019
Người ký
Trần Ngọc Căng
Trích yếu
Về việc phân khai vốn chuẩn bị đầu tư năm 2019 Nguồn vốn cân đối ngân sách địa phương
Cơ quan ban hành
Ủy ban nhân dân tỉnh
Phân loại
Tờ trình
Lĩnh vực văn bản
Tổng hợp
Tập tin đính kèm
Văn bản khác