Thông tin văn bản

Số ký hiệu
1506/QĐ-UBND
Ngày ban hành
14/10/2019
Người ký
Nguyễn Tăng Bính
Trích yếu
Về việc phê duyệt báo cáo đánh giá tác động môi trường Dự án Nhà máy sản xuất gạch nhẹ chưng áp không nung ACC và bê tông thương phẩm
Cơ quan ban hành
Ủy ban nhân dân tỉnh
Phân loại
Quyết định Chủ tịch
Lĩnh vực văn bản
Công nghiệp - Xây dựng
Tập tin đính kèm
Văn bản khác