Thông tin văn bản

Số ký hiệu
1505/QĐ-UBND
Ngày ban hành
14/10/2019
Người ký
Nguyễn Tăng Bính
Trích yếu
Về việc điều chỉnh một số nội dung tại Quyết định số 525/QĐ-UBND ngày 16/4/2019 của Chủ tịch UBND tỉnh về việc phê duyệt Kế hoạch khuyến nông, khuyến ngư năm 2019
Cơ quan ban hành
Ủy ban nhân dân tỉnh
Phân loại
Quyết định Chủ tịch
Lĩnh vực văn bản
Nông nghiệp - Tài nguyên
Tập tin đính kèm
Văn bản khác