Thông tin văn bản

Số ký hiệu
582/QĐ-UBND
Ngày ban hành
20/04/2010
Người ký
Nguyễn Xuân Huế
Trích yếu
Phê duyệt Dự án Củng cố và Quản lý thiên tai tại Quảng Ngãi do Tổ chức Tầm nhìn Thế giới Tài trợ
Cơ quan ban hành
Ủy ban nhân dân tỉnh
Phân loại
Quyết định Chủ tịch
Lĩnh vực văn bản
Tập tin đính kèm
Văn bản khác