Thông tin văn bản

Số ký hiệu
1051/UBND-KTTH
Ngày ban hành
19/04/2010
Người ký
Nguyễn Xuân Huế
Trích yếu
V/v Rà soát, kiểm tra việc triển khai các dự án FDI trong lĩnh vự c lâm nghiệp và nuôi trồng thuỷ sản
Cơ quan ban hành
Ủy ban nhân dân tỉnh
Phân loại
Công văn
Lĩnh vực văn bản
Tập tin đính kèm
Văn bản khác