Thông tin văn bản

Số ký hiệu
1074/UBND-NC
Ngày ban hành
20/04/2010
Người ký
Nguyễn Xuân Huế
Trích yếu
V/v tổng kết thực hiện Chương Trình tổng thể cải cách Hành ch ính giai đoạn 2001 - 2010
Cơ quan ban hành
Ủy ban nhân dân tỉnh
Phân loại
Công văn
Lĩnh vực văn bản
Tập tin đính kèm
Văn bản khác