Thông tin văn bản

Số ký hiệu
1177/VP-KT
Ngày ban hành
15/08/2019
Người ký
Lê Quốc Đạt
Trích yếu
V/v truy cập và triển khai thực hiện các văn bản quy phạm pháp luật
Cơ quan ban hành
Văn phòng UBND tỉnh
Phân loại
Công văn
Lĩnh vực văn bản
Kinh tế
Văn bản khác