Thông tin văn bản

Số ký hiệu
4582/UBND-KGVX
Ngày ban hành
15/08/2019
Người ký
Đặng Ngọc Dũng
Trích yếu
V/v đẩy mạnh công tác bảo vệ trẻ em ở cấp xã
Cơ quan ban hành
Ủy ban nhân dân tỉnh
Phân loại
Công văn
Lĩnh vực văn bản
Khoa giáo - Văn xã
Văn bản khác