Thông tin văn bản

Số ký hiệu
4590/UBND-NNTN
Ngày ban hành
15/08/2019
Người ký
Trần Ngọc Căng
Trích yếu
V/v giải quyết các kiến nghị sau giám sát của Ban pháp chế HĐND tỉnh tại Báo cáo số 126/BC-HĐND ngày 05/7/2019
Cơ quan ban hành
Ủy ban nhân dân tỉnh
Phân loại
Công văn
Lĩnh vực văn bản
Nông nghiệp - Tài nguyên
Văn bản khác