Thông tin văn bản

Số ký hiệu
108/KH-UBND
Ngày ban hành
15/08/2019
Người ký
Trần Ngọc Căng
Trích yếu
Tổ chức quán triệt, triển khai thực hiện Kết luận số 44-KL/TW của Ban Bí thư về việc tiếp tục đẩy mạnh thực hiện Chỉ thị số 09-CT/TW của Ban Bí thư khóa XI về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc trong tình hình mới
Cơ quan ban hành
Ủy ban nhân dân tỉnh
Phân loại
Kế hoạch
Lĩnh vực văn bản
Nội chính
Văn bản khác