Thông tin văn bản

Số ký hiệu
4563/UBND-NNTN
Ngày ban hành
14/08/2019
Người ký
Nguyễn Tăng Bính
Trích yếu
V/v cung cấp thông tin, số liệu phục vụ xây dựng Đề án “Phát triển sản xuất, chế biến muối đến năm 2020 và năm 2030”
Cơ quan ban hành
Ủy ban nhân dân tỉnh
Phân loại
Công văn
Lĩnh vực văn bản
Nông nghiệp - Tài nguyên
Văn bản khác