Thông tin văn bản

Số ký hiệu
184/BC-UBND
Ngày ban hành
15/08/2019
Người ký
Trần Ngọc Căng
Trích yếu
Thực trạng, định hướng và giải pháp phát triển kinh tế biển tỉnh Quảng Ngãi gắn với việc thực hiện Nghị quyết số 36-NQ/TW ngày 22/10/2018 của Hội nghị lần thứ 8 Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa XII) (Phục vụ Hội nghị Phát triển kinh tế miền Trung)
Cơ quan ban hành
Ủy ban nhân dân tỉnh
Phân loại
Báo cáo
Lĩnh vực văn bản
Tổng hợp
Văn bản khác