Thông tin văn bản

Số ký hiệu
987/UBND-NC
Ngày ban hành
12/04/2010
Người ký
Nguyễn Xuân Huế
Trích yếu
V/v xây dựng Đề án thành lập, sắp xếp, tổ chức lại một số cơ quan chuyên môn thuộc UBND huyện.
Cơ quan ban hành
Ủy ban nhân dân tỉnh
Phân loại
Công văn
Lĩnh vực văn bản
Tập tin đính kèm
Văn bản khác