Thông tin văn bản

Số ký hiệu
552/QĐ-UBND
Ngày ban hành
12/04/2010
Người ký
Nguyễn Xuân Huế
Trích yếu
Về việc phân công nhiệm vụ các thành viên Ban Tổ chức Đại hội và thành lập các Tiểu ban giúp Ban Tổ chức Đại hội Thi đua yêu nước tỉnh Quảng Ngãi lần thứ V năm 2010
Cơ quan ban hành
Ủy ban nhân dân tỉnh
Phân loại
Quyết định Chủ tịch
Lĩnh vực văn bản
Tập tin đính kèm
Văn bản khác