Thông tin văn bản

Số ký hiệu
991/UBND-CNXD
Ngày ban hành
12/04/2010
Người ký
Nguyễn Xuân Huế
Trích yếu
V/v tham mưu đơn giá bồi thường Nhà, vật kiến Trúc khi Nhà nước thu hồi đất
Cơ quan ban hành
Ủy ban nhân dân tỉnh
Phân loại
Công văn
Lĩnh vực văn bản
Tập tin đính kèm
Văn bản khác