Thông tin văn bản

Số ký hiệu
3967/UBND-KT
Ngày ban hành
15/07/2019
Người ký
Nguyễn Minh Đạo
Trích yếu
V/v cung cấp thông tin và tham gia góp ý dự thảo Báo cáo tổng kết thực hiện Quyết định số 20/2017/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ
Cơ quan ban hành
Ủy ban nhân dân tỉnh
Phân loại
Công văn
Lĩnh vực văn bản
Kinh tế
Văn bản khác