Thông tin văn bản

Số ký hiệu
3968/UBND-KGVX
Ngày ban hành
15/07/2019
Người ký
Đặng Ngọc Dũng
Trích yếu
V/v triển khai Kết luận số 49-KL/TW của Ban Bí thư về công tác khuyến học, khuyến tài, xây dựng xã hội học tập
Cơ quan ban hành
Ủy ban nhân dân tỉnh
Phân loại
Công văn
Lĩnh vực văn bản
Khoa giáo - Văn xã
Văn bản khác