Thông tin văn bản

Số ký hiệu
1000/QĐ-UBND
Ngày ban hành
16/07/2019
Người ký
Nguyễn Tăng Bính
Trích yếu
Cho phép hoạt động trong phạm vi bảo vệ công trình thủy lợi (Hoạt động nổ mìn tại hạ lưu đập dâng Thạch Nham)
Cơ quan ban hành
Ủy ban nhân dân tỉnh
Phân loại
Quyết định Chủ tịch
Lĩnh vực văn bản
Nông nghiệp - Tài nguyên
Văn bản khác