Thông tin văn bản

Số ký hiệu
3955/UBND-TH
Ngày ban hành
15/07/2019
Người ký
Trần Ngọc Căng
Trích yếu
V/v chỉ đạo thực hiện và giải ngân kế hoạch vốn đầu tư công năm 2019
Cơ quan ban hành
Ủy ban nhân dân tỉnh
Phân loại
Công văn
Lĩnh vực văn bản
Tổng hợp
Văn bản khác