Thông tin văn bản

Số ký hiệu
1032/BC-VP
Ngày ban hành
15/07/2019
Người ký
Nguyễn Minh Đạo
Trích yếu
Về việc xây dựng, áp dụng, duy trì, cải tiến HTQLCL theo Tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001 vào hoạt động của cơ quan, đơn vị
Cơ quan ban hành
Văn phòng UBND tỉnh
Phân loại
Báo cáo
Lĩnh vực văn bản
Hành chính - Tổ chức
Văn bản khác