Thông tin văn bản

Số ký hiệu
904/QĐ-UBND
Ngày ban hành
26/06/2019
Người ký
Đặng Ngọc Dũng
Trích yếu
Về việc phê duyệt dự án uỷ quyền địa phương quản lý thuộc Chương trình “Hỗ trợ ứng dụng, chuyển giao tiến bộ khoa học và công nghệ thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội nông thôn, miền núi, vùng dân tộc thiểu số giai đoạn 2016-2025”, bắt đầu thực hiện từ năm 2019
Cơ quan ban hành
Ủy ban nhân dân tỉnh
Phân loại
Quyết định Chủ tịch
Lĩnh vực văn bản
Khoa giáo - Văn xã
Văn bản khác