Thông tin văn bản

Số ký hiệu
487/QĐ-UBND
Ngày ban hành
27/06/2019
Người ký
Nguyễn Tăng Bính
Trích yếu
Về việc điều chỉnh một số nội dung Quyết định số 244/QĐ-UBND ngày 10/4/2019 của UBND tỉnh về việc phê duyệt trữ lượng tài nguyên khoáng sản trong Báo cáo kết quả thăm dò khoáng sản đất làm vật liệu san lấp mỏ đất núi Đông Thoại, thôn Hòa Bình, xã Tịnh ấn Đông, thành phố Quảng Ngãi, tỉnh Quảng Ngãi
Cơ quan ban hành
Ủy ban nhân dân tỉnh
Phân loại
Quyết định UBND
Lĩnh vực văn bản
Nông nghiệp - Tài nguyên
Văn bản khác