Thông tin văn bản

Số ký hiệu
907/QĐ-UBND
Ngày ban hành
26/06/2019
Người ký
Đặng Ngọc Dũng
Trích yếu
Về việc phê duyệt triển khai thực hiện các nhiệm vụ khoa học và công nghệ năm 2019 (đợt 2)
Cơ quan ban hành
Ủy ban nhân dân tỉnh
Phân loại
Quyết định Chủ tịch
Lĩnh vực văn bản
Khoa giáo - Văn xã
Văn bản khác