Thông tin văn bản

Số ký hiệu
25/BC-UBND
Ngày ban hành
31/03/2010
Người ký
Nguyễn Xuân Huế
Trích yếu
Kết quả thực hiện quản lý, lồng ghép vốn đầu tư các Chươn g Trình, dự án Trên địa bàn xã đặc biệt khó khăn tỉnh Quảng Ngãi giai đoạn 2006-2010
Cơ quan ban hành
Ủy ban nhân dân tỉnh
Phân loại
Báo cáo
Lĩnh vực văn bản
Tập tin đính kèm
Văn bản khác