Thông tin văn bản

Số ký hiệu
19/BC-UBND
Ngày ban hành
24/03/2010
Người ký
Nguyễn Xuân Huế
Trích yếu
Tình hình thực hiện và số dư kinh phí Chương Trình Biển đông - Hải đảo năm 2009
Cơ quan ban hành
Ủy ban nhân dân tỉnh
Phân loại
Báo cáo
Lĩnh vực văn bản
Tập tin đính kèm
Văn bản khác