Thông tin văn bản

Số ký hiệu
49/QĐ-UBND
Ngày ban hành
19/03/2010
Người ký
Nguyễn hoàng Sơn
Trích yếu
Về việc điểu chỉnh danh mục đầu tư xây dựng thuộc Chương t rình mục tiêu quốc gia năm 2010 ngành Giáo dục và Đào tạo
Cơ quan ban hành
Ủy ban nhân dân tỉnh
Phân loại
Quyết định Chủ tịch
Lĩnh vực văn bản
Tập tin đính kèm
Văn bản khác