Thông tin văn bản

Số ký hiệu
732/KH-UBND
Ngày ban hành
17/03/2010
Người ký
Nguyễn Xuân Huế
Trích yếu
Sơ kết 05 năm thực hiện Quyết định số 521/QĐ-TTg ngày 13/6/2005 của Thủ tướng Chính phủ về “Ngày hội toàn dân bảo vệ ANT Q” (2005 - 2010)
Cơ quan ban hành
Ủy ban nhân dân tỉnh
Phân loại
Lĩnh vực văn bản
Tập tin đính kèm
Văn bản khác