Thông tin văn bản

Số ký hiệu
89/PC-KGVX
Ngày ban hành
08/04/2019
Người ký
Nguyễn Văn Huy
Trích yếu
Phiếu chuyển gửi Sở Tài chính
Cơ quan ban hành
Văn phòng UBND tỉnh
Phân loại
Phiếu chuyển
Lĩnh vực văn bản
Khoa giáo - Văn xã
Văn bản khác