Thông tin văn bản

Số ký hiệu
62/BC-UBND
Ngày ban hành
08/04/2019
Người ký
Nguyễn Tăng Bính
Trích yếu
Kết quả 05 năm thực hiện sắp xếp, đổi mới công ty nông, lâm nghiệp theo Nghị quyết số 30-NQ/TW ngày 12/3/2014 của Bộ Chính trị và Nghị định 118/NQ-CP ngày 17/12/2014 của Chính phủ
Cơ quan ban hành
Ủy ban nhân dân tỉnh
Phân loại
Báo cáo
Lĩnh vực văn bản
Nông nghiệp - Tài nguyên
Văn bản khác