Thông tin văn bản

Số ký hiệu
488/QĐ-UBND
Ngày ban hành
08/04/2019
Người ký
Trần Ngọc Căng
Trích yếu
Về việc phân bổ kinh phí bổ sung vốn sự nghiệp từ ngân sách trung ương thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới năm 2019
Cơ quan ban hành
Ủy ban nhân dân tỉnh
Phân loại
Quyết định Chủ tịch
Lĩnh vực văn bản
Nông nghiệp - Tài nguyên
Văn bản khác