Thông tin văn bản

Số ký hiệu
150/QĐ-UBND
Ngày ban hành
03/02/2010
Người ký
Nguyễn Xuân Huế
Trích yếu
Phê duyệt Kế hoạch thực hiện Công ước khung về Kiểm soát t huốc lá Trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi
Cơ quan ban hành
Ủy ban nhân dân tỉnh
Phân loại
Quyết định Chủ tịch
Lĩnh vực văn bản
Tập tin đính kèm
Văn bản khác