Thông tin văn bản

Số ký hiệu
01/BCĐ
Ngày ban hành
01/02/2010
Người ký
Nguyễn hoàng Sơn
Trích yếu
Tổ chức thực hiện các Quyết định của Thủ tướng Chính phủ về chế độ, chính sách
Cơ quan ban hành
Ủy ban nhân dân tỉnh
Phân loại
Lĩnh vực văn bản
Tập tin đính kèm
Văn bản khác